Monday, March 14, 2011

Vitali Klitschko vs Odlanier Solis Fight Presser Photos

Vitali Klitschko vs Odlanier Solis Fight Presser Photos

Photos from AP / KMG